دانلود فایل


تحقیق تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب

دانلود فایل تحقیق تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد تحقیق تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد در 220 صفحه فایل ورد قابل ویرایشقسمتی از متن و فهرستفهرستفصل اول : نوآوریهای ابزاری
۱-۱) مقدمه:
۱-۲) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری
۳-۲-۱) حسابهای ویژه جاریSpecial checking Account
۱-۲-۲) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs
۳-۲-۳) براتهای وعده دار Bankers acceptances
۱) میزان اعتبار بانک منتشر کننده
۱-۲-۴) کارتهای اعتباری: Credit Cards
انواع کارتهای بانکی
انواع کارت از جهت چگونگی تسویه
الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)
ب: کارت های اعتباری (Credit Cards)
ج: کارت هزینه (Charge Card)
انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده
الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)
ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)
۳-۲-۵) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]
۳-۲-۶) سپرده شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits
۱-۲-۷) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization
تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS
اختیار معامله سهام
حق خرید اضافی سهام
حق تقدم
ابزارهای سرمایه گذاری مشترک
معاملات آتی شاخص بندی شده
پ- ابزارهای مالی با نرخش شناور Voriable-Rate securities
ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر
۱-۳-۳) ابزارهای مشتقه اوراق قرضه شهرداریها: muncipal securities
الف- قراردادهای آتی و سلف
الف- معاملات آتی
معاملات سلف
معاوضه
ساختار معاملات معاوضه
انواع معاملات معاوضه
۱- معاملات معاوضه نرخ بهره
۲- معاملات معاوضه ارز
۳- معاملات معاوضه کالا
انواع اختیار معامله
استراتژیهای ترکیبی اختیار معامله
ج- اوراق بهادار ترکیبی
۱-۴- ابزارهای ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز
۱-۴-۲) ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام
۳-۴-۲) ابزار ترکیبی ارز – کالا
د- نرخ بهره متقابل Interest Rate swepts:
فصل دوم: نوآوری نهادی
۲-۱) مقدمه
۲-۲) موسسات سپرده پذیر
۲-۲-۱) بانکهای تجاری:
۲-۲-۲) موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations
۲-۲-۳) بانکهای پس انداز Saving Banks
۲-۲-۴) اتحادیه های اعتباری: Credit unions
۲-۳) موسسات غیر سپرده پذیر:
۲-۳-۱) شرکتهای بیمه ای insurance companies
۴-۳-۱-۱) شرکتهای بیمه عمر Life insurance
۲-۳-۱-۳) صندوقهای بازنشستگی Pension funds
انواع طرح بازنشستگی
طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده
طرحهای بازنشستگی با مزایای مشخص
طرحهای بازنشستگی طراح: designer pensions
۲-۳-۲) موسسات سرمایه گذاری
۲-۳-۲-۱) شرکتهای سرمایه گذاری inrestment companies
انواع شرکتهای سرمایه گذاری
صندوق های با سرمایه متغیر
صندوق با سرمایه ثابت
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال
انواع صندوق ها از نظر هدف های سرمایه گذاری
خانواده صندوق های سرمایه گذاری
بریتانیا
۴-۳-۲-۲) بانکداری سرمایه گذاری Inrestment Banking
۲-۳-۲-۳) مؤسسات تأمین سرمایه inretment bank
وظایف و نقش مؤسسات تأمین سرمایه در بازارهای مالی
نقش موسسات تأمین سرمایه در تسهیل تأمین مالی شرکت ها
نقش موسسات تأمین سرمایه در تشکیل سرمایه
نقش موسسات تأمین سرمایه در واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی
کمک به خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در مقام دلال و کارگزار
خدمات مؤسسات تأمین سرمایه
نقش موسسات تأمین سرمایه در افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی
۲)کمک به ایجاد شرکت های جدید
۳)مشاوره مالی
۴)مشاوره در مورد طرح ها
۵) مشاوره در مورد تأمین مالی از طریق اجاره
۶) خدمات مدیریت بدره خدمات مشورتی در زمینه ادغام و تملک شرکت ها (قبضه کردن مالکیت)
۷) تنزیل اسناد (سفته و برات)
۲-۱) تعریف صندوق پوشش خطر
۴-۳-۲-۴) صندوقهای پوشش خطر (hedge fund)
۳-۲) اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۱) آربیتراژ اوراق قرضه قابل تبدیل
۲-۲) کاهش خطر از راه ادغام و ترکیب آربیتراژ
۲-۴) سرمایه گذاری در اوراق بهادر شرکتهای ورشکسته
۲-۳-۲-۵) صندوقهای وجوه وقفی endowment funds
۲-۵) اوراق بهادار با پشتوانه رهنی
۲-۳-۲-۶) بنگاه سرمایه گذاری – بانکداری Inrestment –banking firm
۲-۳-۲-۷) بنگاههای اعتباری دولتی Federal credit Agencies
فصل سوم: نوآوری تکنولوژیکی
Technology Innoration
۳-۱) مقدمه:
۳-۲) اقتصاد جدید
۱- آزادسازی تجارت جهانی
۲- فناوری اطلاعات یا دیجیتال
۳- مدیریت دانش
۴- ابداعات
۵- بازسازی ساختاری
۶- بهره وری
۷- تغییرات در محل کار و نیروی کار
۸- عزیز شدن مصرف کنندگان
۱۰- کوچک شدن دولت
۱۱- کسب و کار و تجارت الکترونیکی
۱) بانکداری الکترونیکی
مقدمه
۳- خلاصه ای از تاریخچه بانکداری اینترنتی
۵- مروری بر ویژگی های بانکداری اینترنتی
۱-۵- مزایای بانک های صددرصد اینترنتی
دستیابی در هر مکان و هر زمان
عدم هرگونه دردسر برای گشایش حساب
سهولت در پرداخت قبوض
۲-۵- معایب بانک های صددرصد اینترنتی
نبودن بعضی از خدمات پروژه
مشاور مالی
۳-۵- کاربری بانکداری اینترنتی
معامله کنندگان اینترنتی
پس اندازکنندگان
وام گیرندگان
خریداران فوری
۶- راه حلی برای برتری در بانکداری:
شعبه اینترنتی:
خدمات جدید ارائه شده توسط بانکداری الکترونیکی
۱)چک الکترونیکسرویس وصول چک ها
۲) پول الکترونیکی E-Money و پول نقد دیجیتال
۳) سایر خدمات الکترونیکی:
۲) خرید و فروش الکترونیکی اوراق بهادار:
مقدمه
سیستم ارتباط رایانه ای
شبکه های ارتباط الکترونیکی (Electronic Communications Networsk) ECN
کارگزاران شبکه ای
مزایده همزمان
بازارهای ارز خارجی
هزینه های سرمایه گذاری اینترنتی
دلایل پیشرفت سرمایه گذاری اینترنتی
زمینه سازی و آمادگی برای سرمایه گذاری اینترنتیمقدمه:وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع در بازار مالي. انگيزش و مشاركت بيشتر مردم را در تأمين منابع مالي فعاليتهاي اقتصادي درازمدت به همراه مي آورد. تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده و ماهيت سود و شيوه مشاركت در ريسك گروههاي مختلفي را به سوي خود مي كشاند. مطالعة سير تاريخي بازار مالي رد كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان مي دهد كه اين كشورها همواره سعي كرده اند كه با انجام نوآوريهاي مالي در زمينة ابزارهاي مالي گونه ها و زمينه هاي بكارگيري ابزارهاي مالي را گسترش دهند و ...اختيار معامله سهاماختيار معامله سهام، شامل اختيار معامله خريد و فروش بر سهام عادي است. اين ابزار از اين جهت جزء ابزارهاي وابسته به سهام است كه قيمت آن تابعي از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختيار معامله سهام به وسيله منتشر كننده سهام به وجود نمي آيد. در واقع هر فرد مي تواند اختيار معامله سهام را با فروش آن ايجاد كند. از آنجايي كه استفاده از يك نوع اختيار معامله احتمال خطر زيادي دارد، تركيبي از اختيار فروش و اختيار خريد مي تواند ويژگي احتمال خطر بسيار كمي را داشته باشد.حق خريد اضافي سهامحق خريد اضافي سهام شبيه اختيار معامله خريد سهام است. به اين مفهوم كه دارنده آن بدون آنكه تعهدي براي خريد سهام مربوطه از ارائه كننده آن داشته باشد، حقي بدست مي آورد.حق خريد اضافي سهام انواع مختلف دارد كه از آن جمله مي توان به:حق خريد اضافي بي خطر، حق خريد اضافي پول، حق خريد اضافي مهلك، حق خريد اضافي شاخص بندي شده، حق خريد اضافي عريان، حق خريد اضافي پوشش داده شده، حق خريد اضافي بدهي، حق خريد اضافي درآمدي، حق خريد اضافي به پشتوانه نقد، اشاره كرد.حق تقدمشركتها از نظر قانوني بايد چنان عمل كنند كه انتشار سهام نسبت تضعيف منافع سهامداران موجود نشود. در اين شرايط، شركت به سهامداران موجود حق خريد درصدي از سهام خريد به تناسب درصدي از سهام كه در حال حاضر دارند، را مي دهد و سپس سهام جديد را به خريداران جديد عرضه مي كند. براي آنكه خريد سهام جديد براي سهامداران موجود جالب توجه باشد ...

تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت مردم در اقتصاد


تحقیق بررسی تأثیر ابزارهای نوین و نوآوری بانکها در جلب مشارکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


رام فارسی F761S-MAINBOARD-V2.0.0

مدل سه بعدی موتور جنگی

1028 - دانلود طرح توجیهی: تولید کائولن - 51 صفحه

راه پله های مدرن

آیا افزایش مخارج عمومی برای حفاظت و نگهداری بناهای تاریخی اجتناب ناپذیر است؟ نمونه موردی فرانسه

دانلود فایل فلش هواوی 0151-huawei y210 بیلد نامبر c546b865 با لینک مستقیم

پاورپوینت درس دهم عربی پایه نهم الدَّرْسُ الْعاشِرُ اَلاَمانَةُ

رام رسمی وفارسی گوشی fly IQ235

ویلا 3 بعدی اسکچاپی P7 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

پاورپوینت تحلیل بیمارستان لاله1395