دانلود فایل


مقایسه ی تصویر آفرینی در شاهنامه - دانلود فایلدانلود فایل مقایسه ی تصویر آفرینی در شاهنامه تعداد صفحات 83

دانلود فایل مقایسه ی تصویر آفرینی در شاهنامه تعداد صفحات 83 فرمت word توضیحات محصول چکیدهاين پژوهش به نقد و بررسي قابليت هاي تصويري و نقاشي داستان ها،قصه ها،افسانه ها و اسطوره هاي ادبيات کهن ايراني، کتاب حکيم ابوالقاسم فردوسي مي پردازد،که پشتوانه ي غني ادبيات تصويري به شمار مي روند. موضوعاتي همچون عشق،نفرت،حسد،خشم،آز،پاک دامني،آلودگي،کين، ساده دلي و... موضوعات عمومي همه ي عصرها و همه نسل ها بوده و هست. در واقع رمز ماندگاري اين آثار، نوشتن از درد مشترک همه ي انسان هاست. شيوه ي بيان )ساختار( اين نوشته هاي گران سنگ نيز از مهم ترين عوامل ماندگاري آنها محسوب مي گردد و در ميان اين ميراث ارزشمند،داستان هاي شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي از قابليت هاي تصويري شگرفي برخوردار است. بي جهت نيست اگر طي قرون متمادي، شرح داستان هاي شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي رونق بخش مجالس نقالي بوده و نقاشان اين ديار، هزاران طرح را با الهام از شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي بر ديوار قهوه خانه ها و سپيدي اوراق کتاب ها نقش زده است. بي شک از ميان سه دوره ي اسطوره اي،پهلواني و تاريخي شاهنامه، داستان هاي پهلواني سهم به سزايي در ماندگاري شهر طوس داشته است.بر اين اساس، بخش اسطوره اي يا پيشدادي شاهنامه از ظهور کيومرث آغاز شده، به پايان دوره ي فريدون ختم مي شود. دوره ي پهلواني نيز از پايان دوره ي اسطوره اي شروع مي شود و با مرگ رستم به دست شغاد و سلطنت بهمن خاتمه مي پذيرد. دوره ي تاريخي شاهنامه نيز پس از تحول نظام پهلواني، پيدايش نظم تاريخي و تغيير لقب بهمن به اردشير )اردشير دراز دست(، آغاز مي شود و تا پايان شاهنامه ادامه مي يابد.در اين پژوهش بر مبناي اين نظريه ثابت شده و علمي توانسته ايم اشعار و داستان هاي حکيم ابوالقاسم فردوسي را بر اساس ميزان ظهور و بروز رنگ ها، نقاشي ها و تصوير سازي در شاهنامه مورد بررسي قرار دهيمواژگان کلیدی :تصويرسازي، نقاشي، شاهنامه فردوسي فهرستعنوان .....................................................................................صفحهچکیده............................................................................................1فصل اول:کلیات تحقیق1-1-مقدمه......................................................................................31-2- بیان مسئله.............................................................................51-3- اهمیت و ضرورت تحقیق............................................................61-4- اهداف تحقیق...........................................................................81-5- سئوالات تحقیق........................................................................81-6-فرضيه ها..................................................................................8 1-7- كليد واژه ها.............................................................................91-8- جنبه ی جدید بودن و نوآوری طرح...................................................9فصل دوم:نگاهی به شاهنامه و بهمن نامه2-1- مقدمه.....................................................................................112-3-حماسه در اصطلاح ادبی...............................................................122-4-خاستگاه حماسه .......................................................................162-5-تصویرآفرینی در شاهنامه..............................................................172-6-تخیل گرایی و تصویرآفرینی از دیدگاه فردوسی....................................182-7-عنصر زیبایی در دیدگاه فردوسی.....................................................212-8-رنگ در شاهنامه..........................................................................232.-9- کارکرد رنگ در شاهنامه ی فردوسی..............................................252-10- هفت سراپرده...........................................................................272-11- رنگ سپید در شاهنامه...............................................................372-12- دسته بندی اسب ها با توجه به رنگ هایشان در شاه.......................422-13-بررسی ویژگیهای تصویری شاهنامه................................................482-14-صفت های تصویرساز شاهنامه.......................................................54فصل سوم:روش تحقیق3-1- مقدمه......................................................................................713-2-روش پژوهش...............................................................................713-2-مشخص نمودن جامعه ی آماری و حجم و گستره نمونه........................713-3-روش گردآوری اطلاعات...................................................................713-4-ابزار گردآوری اطلاعات ....................................................................713-5-بهره گیری پایانی نتایج مورد نظر.......................................................71فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری4-1- مقدمه...............................................................................................734-2-نتیجه گیری...................................................................................73فهرست منابع و مآخذ...........................................................................75

مقایسه


ی


تصویر


آفرینی


در


شاهنامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آبجکت وسایل حمام

متالورژی پودر

1028 - دانلود طرح توجیهی: تولید کائولن - 51 صفحه

فایل CERT سامسونگ G360H

فایل CERT سامسونگ G360H

آبجکت نمای کد در13

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان

تحقیق بررسی انگیزه تحصیلی در دوران ابتدایی

مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه 17ص - ورد

برنامه ای بنویسیدبا زبان ++c که یک عدد طبیعی را بخواند و فاکتوریل آنرا حساب کند؟