دانلود فایل


چالش هاي حسابداري مديريت در شركتهاي صنعتي ايران - دانلود فایلدانلود فایل چالش هاي حسابداري مديريت در شركتهاي صنعتي ايران

دانلود فایل چالش هاي حسابداري مديريت در شركتهاي صنعتي ايران چالش هاي حسابداري مديريت در شركتهاي صنعتي ايرانفرمت فایل: word , pdfقابل ویرایش: بلهتعداد صفحات: 60 صفحهصفحه عنوان،مقدمه، چکیده،فهرست، نتیجه گیری، منابع: داردمقدمه : 1حسابداری مدیریت چیست؟ 1چالش هاي حسابداري مديريت 81 – عدم ارايه فن هاي جديد در حسابداري مديريت82- تحت الشعاع قرار گرفتن حسابداري مديريت83- عدم ارتباط بين تئوري و عمل94- پيدايش حسابداري مديريت10فرصت هاي حسابداري مديريت101 – حسابداري فعاليت ها11مديريت هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABM)12بودجه بندي بر مبناي فعاليت (ABB)132- حسابداري مديريت راهبردي (SMA)143- حسابداري فناوري توليدي پيشرفته (AAMT)18منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف:20تعریف هزینه های هدف:21اهداف هزینه یابی هدف:22مزیت های هزینه یابی هدف:23هزینه یابی هدف در مقایسه با مدیریت سنتی هزینه:24نحوه پیاده سازی نظام هزینه یابی هدفمند:26الف) هزینه یابی محرک بازار:26گام اول) تعیین اهداف دراز مدت و برنامه ریزی فروش و سود:26گام دوم) تعیین پورتفوی محصول:27گام سوم) تعیین قیمت فروش برای هر یک از محصولات:27گام چهارم) تعیین حاشیه سود هدف برای هر یک از محصولات:27گام پنجم) تعیین هزینه مجاز برای هر یک از محصولات:27ب) هزینه یابی بر مبنای هدف در سطح محصول:28یک تمرین عملی بر اساس کار گروهی:30هزینه یابی هدف در ایران:32تكنيك هاي مديريت هزينه33تعريف هزينه يابي بر مبناي هدف34فرآيند هزينه يابي بر مبناي هدف37هزينه يابي بر مبناي بازار محوري تعيين بهاي تمام شده مجاز محصول38هزينه يابي هدف در سطح محصول38تعريف مهندسي ارزش40نتيجه گيري52منابع و ماخذ53منابع فارسي53منابع انگليسي53مقدمه :دهه 1980 ، دهه عجيبي است و بايد آن را نقطه عطف حسابداري مديريت دانست ، چون در اين دهه استفاده گسترده از ميني رايانه ها رايج شد ، استفاده از فن آوري و پژوهش عملياتي و كاربرد آن در حسابداري مديريت متداول گشت و مهم تر از همه مديران ، به ويژه مديران سازمان هاي بزرگ ، به سه سازه مهم 1 ) رقابت بين المللي و گسترش جهاني شدن عمليات 2 ) تقويت اصل مشتري مداري 3 ) افزايش كيفيت محصول توجه كردند . با وجود اين تغييرات شگرف ، حسابداران مديريت با چالش هاي جدي مواجه شدند كه در زير به اختصار به آنها اشاره مي گردد. حسابداری مدیریت چیست؟حسابداری مدیریت، یک سیستم اندازه گیری برای گرداوری اطلاعات مالی و عملیاتی است که فعالیت مدیریتی و رفتارهای انگیزه ای را هدایت می کند و ارزشهای فرهنگی را که برای به دست آوردن هدفهای استراتژیک سازمان لازم است خلق و حمایت می کند. در این تعریف از حسابداری مدیریت چهار عقیده کلیدی گنجانده شده است. این عقیده ها شامل: ماهیت، محدوده، هدف و شاخصهای حسابداری است.1ـ حسابداری مدیریت، از نظر ماهیت، یک فرایند اندازه گیری است.2ـ محدوده حسابداری مدیریت شامل اطلاعات عملیاتی مانند نقص یا کمبود واحدهای تولیدشده است.3ـ هدف از حسابداری مدیریت کمک به یک سازمان به منظور رسیدن به هدفهای استراتژیک کلیدی تعیین شده است.4ـ اطلاعات مناسب در حسابداری مدیریت سه شاخص بارز دارند:شاخص فنی: بالا بردن درک پدیده اندازه گیری و گرداوری اطلاعات مربوط برای تصمیمهای استراتژیک، شاخص رفتاری: تشویق و ترغیب اعمالی که با هدفهای استراتژیک سازمان سازگارند، شاخص فرهنگی: حمایت و یا خلق یک رشته ارزشهای فرهنگی تقسیم شده در یک سازمان.این تعریف از حسابداری مدیریت شامل بعضی عقایدی است که با دیگر تعریفها در این حوزه فرق می کند. مثلاً انجمن حسابداران مدیریت (IMA) به عنوان مجمعی حرفه ای، حسابداری مدیریت را چنین تعریف می کند:"حسابداری مدیریت عبارت است از فرایند تشخیص، اندازه گیری، جمع آوری، تحلیل، تهیه، تفسیر و ارزیابی و کنترل داخلی فعالیتهای سازمان برای تضمین و اطمینان از استفاده مناسب از سرمایه".حسابداری مدیریت همچنین شامل تهیه گزارشهای مالی برای گروههای غیرمدیریتی همانند سهامداران، بستانکاران، اعتباردهندگان و صاحبنظران مالی است.مقایسه تعریف انجمن حسابداران مدیریت با تعریفی که در این مقاله استفاده شد چند اختلاف اصلی را آشکار می سازد: * تعریف انجمن حسابداران مدیریت به شدت بر آنچه حسابداری مدیریت انجام می دهد متمرکز است. اما تعریف ارائه شده در این مقاله بر هدف فعالیتها که همانا دستیابی و حفظ هدفهای استراتژیک است، تاکید دارد. * تعریف انجمن حسابداران مدیریت تنها شامل اطلاعات مالی می شود در حالی که در تعریف ارائه شده در این مقاله علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات عملیاتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در صورتی که موسسه ای قصد دستیابی به مزیت رقابتی و حفظ آن را داشته باشد هر دو گروه از اطلاعات پیشگفته برای موسسه پراهمیت و حساس است. * در تعریف انجمن حسابداران مدیریت، بخشی از حسابداری مدیریت شامل گزارشهای غیرمدیریتی برای مقاصد مالیاتی است. البته این نیز وظیفه مدیریت است، اما این گزارشها نه تنها باید قوانین و احکام قرارداده شده را تایید کنند بلکه باید نوعی اطلاعات استراتژیک را که مورد نیاز مدیریت است نیز فراهم آورند. *سرانجام تعریف انجمن حسابداران مدیریت درمورد شاخصه های اطلاعات حسابداری دیریت مسکوت می ماند. در حالی که در تعریف ارائه شده در این مقاله، شناخت ثابتی از شاخصه های حسابداری مدیریت ارائه می شود.طبیعت و محدوده های حسابداری مدیریتسیستمهای حسابداری مدیریت نتایج اندازه گیریهای مالی وغیرمالی فعالیتهای عملیاتی را گزارش می کنند. این سیستمها همچنین به پروژه ها و طرحهای عملیاتی آینده نیز کمک می دهند. یکی از نمونه های اطلاعاتی که مدیران به آن نیازمندند، بهای تمام شده محصول و اندازه گیری تحویل تولیدات بموقع است.این اقلام دونوع از انواع اندازه گیری است که حسابداری مدیریت با آن سروکار دارد.
بهای تمام شده مثالی است از اندازه گیری که در اصطلاحات مالی بیان می شود، در حالی که تحویل بموقع مثالی است از اندازه گیری عملیاتی. آموزش تولیدکنندگان برای اندازه گیری، جمع آوری، گزارش، تفسیر و ارائه این اطلاعات به مدیران، موضوع حسابداری مدیریت است.روشهای اندازه گیری مختلفی برای پدیده ها وجود دارد. برای مثال بهای تمام شده محصول یا توانایی سوداوری آن را به چندین روش می توان محاسبه کرد. به همین ترتیب کیفیت را نیز می توان با استفاده از تنوع روشها اندازه گرفت.هر عملیات مالی و غیرمالیِ درخور اندازه گیری ممکن است تحت شرایط خاصی مفید و سودمند باشد. درک روشهای چندگانه اندازه گیری و دانستن زمان و چگونگی استفاده از آنها قسمت اصلی مطالعه حسابداری مدیریت است.هدف حسابداری مدیریت ـ مثلث استراتژیکهدف اساسی حسابداری مدیریت کمک به سازمان به منظور به دست آوردن اصول استراتژیک آن سازمان است. فراهم آوردن این اصول نیازهای مشتریان و دیگر سهامداران را برآورده می کند.استراتژی راهی است که به کمک آن، شرکت خود را از دیگر رقیبان متمایز می سازد و جایگاه خود را پیدا می کند.امتیازات رقابتی برروی سه بُعد کیفیت، زمان و بهای تمام شده یا هزینه استوار است.
مشتریان انتظارات مختلفی از حالات و کیفیت قابل اعتماد به محصول دارند. آنها بهای تمام شده، زمان و چگونگی تحویل محصول یا خدمتشان را درنظر می گیرند.برای راضی نگه داشتن مشتریان و رقابت با سایر تولیدکنندگان باید به صورت همزمان روی سه بُعد کیفیت، هزینه و زمان رقابت کرد. این سه عنصر یک مثلث استراتژیک را تشکیل می دهند. * کیفیت، تجربه کلی یک مشتری با یک محصول است که خصوصیات فیزیکی و امکانات آن محصول و قابلیت اعتماد به کارایی امکانات آن را دربر می گیرد. کیفیت همچنین شامل خدمات دهی این امکانات مانند خدمات پس از فروش و سطح کارایی خدمات انجام شده به وسیله یک سازمان است. * بهای تمام شده یا هزینه، شامل منابع مصرف شده به وسیله تولیدکنندگان و سازمانهای حمایت کننده آنها مانند عرضه کنندگان و فروشندگان است. بهای تمام شده محصول شامل کل حلقه ارزش یعنی کل تشکیلات از عرضه کننده تا خدمات دهی بعداز فروش و مصرف کنندگان یا کسانی که برای مشتریان ارزش افزوده به وجود می آورند می باشد. با این تعبیر بهای تمام شده مشتریان شامل بهای تمام شده حمایت کننده و مصرف کننده محصول است، که این معمولاً بهای تمام شده مالکیت نامیده می شود.
* زمان یعنی مدتی که طول می کشد تا شرکت پس از اعلام نیاز محصول را در دسترس مشتری قرار دهد، یا مدتی که شرکت قادر است محصولاتش را با امکانات جدید یا تکنولوژی نوآوری شده با سرعت توسعه دهد و آن را در سریعترین وقت به بازار عرضه کند. همچنین زمان شامل صرف وقت جهت کامل کردن حلقه فعالیتها نظیر شروع تا پایان تولید می شود.شکل 1 شمایی از مثلث استراتژیک را نشان می دهد. این مثلث در فهم چگونگی طراحی و ارزیابی سیستمهای حسابداری مدیریت نقادانه است و پی درپی در بخشهای خاص حسابداری مدیریت استفاده می شود.

حسابداری


چالش


شرکت


ایران


مقاله


تحقیق


پایان نامه


بررسی


راهکار


حسابرسی


حسابداری


مدیریت مدیریت هزینه یابی


هدفمند


حاشیه سود


تکنیک


مهن


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بازی آموزش رنگ های رنگین کمان به زبان انگلیسی به کودکان دلبد شما با برنامه نویسی GAME MAKER

12نمونه گزارش کار کار آموزی

سیره و زندگینامه امام سجاد (ع)

دانلود پروژه نور و فيزيولوژي دستگاه عصبي

1028 - دانلود طرح توجیهی: تولید کائولن - 51 صفحه

پاورپوینت ارائه بیماری های التهابی روده (inflammatory bowel disease)

دانلود فایل فلش هواوی huawei chm-u01 بیلد نامبر c185b067 با لینک مستقیم

بررسی عوامل مؤثر در اتخاذ روش هاي حسابداري مدیریت زیست محیطی(EMA)

تحقیق كنترل فازي داده ها كامپيوتر 31 ص - ورد

نمایش راه حل مشکل Dispaly گوشی samsung GT-I8150 با لینک مستقیم