دانلود فایل


تحقیق - بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق - بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک

دانلود فایل تحقیق - بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : "172"فرمت فایل : "word"فهرست مطالب :چکیدهمقدمه 1- بیان مسالهاهمیت و ضرورت انجام تحقیق2- سوالات تحقیق 3- فرضیه های تحقیق 4- اهداف تحقیق 5- پیشینه تحقیق 6- نوع و روش تحقیق 7- روش گرداوری اطلاعات 8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعاتفصل اول کلیات مفهوم شناسی واژگان تحقیقالف) مفهوم تجارت الکترونیکی 2) امنیت در حوزه تجارت الکترونیکی 3) داده پیام در حقوق تجارت الکترونیکی3 ـ صحت ارسال داده پیام فصل دوم مصادیق جرایم تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستانمبحث اول تعریف کلاهبرداری سنتی ، اینترنتی و تفاوتهای انهاگفتار اول :تعریف کلاهبرداریگفتار دوم تعریف کلاهبرداری اینترنتی گفتار سوم : تفاوت کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری رایانه ایگفتار چهارم : مقايسه كلاهبرداري سنتي با كلاهبرداري رايانه اي
مبحث دوم : دسترسی ، شنود و دریافت غیرمجازگفتار اول : دسترسی غیرمجازگفتار دوم: شنود و دریافت غیرمجازگفتار سوم: بی احتیاطی و بی مبالاتی در حفظ اطلاعات سرّی توسط مأمورینمبحث سوم: جرایم علیه صحت داده هاوامنیت سیستمگفتاردوم: استفاده از داده مجعولگفتارسوم : تخریب و ایجاد اختلال در داده هاگفتارچهارم: ممانعت از دستیابیگفتارپنجم:جرایم علیه امنیت سیستممبحث چهارم : پولشویی الکترونیکی در قوانین ایران و انگلستانگفتار دوم : جرم منشأ و تعریف آنمقایسه پولشویی سنتی و الکترونیکیبخشی از فایل :چکیده:در سالهای اخیر جرایم مربوط به تجارت الکترونیک در کشورهای مختلف مشکلات و چالشهای زیادی را به وجود اورده است. در این میان قوانین و مقررات جزایی و کیفری کشورها تدابیر پیشگیرانه و کیفری متفاوتی را برای برخورد با این جرایم تدارک دیده است. در کشورایران و انگلستان نیز جرایم تجارت الکترونیکی ، سیستم های قضایی نوینی را مطالبه می نماید.هدف از این مطالعه بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است . ابزار گرداوری اطلاعات فیش برداری می باشد. محقق با مطالعه کتابها ، اسناد و مدارک به جمع اوری اطلاعات پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین تجارت الکترونیک کشورمان در مقایسه با قوانین انگلستان از کارامدی لازم برخوردار نیست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که ضرورت دارد در قوانین تجارت الکترونیک کشورمان تجدیدنظر و بازبینی به عمل اید.مقدمه:انسان از دیرباز، روش های مختلفی را برای تجارت یا داد و ستد کالا بکار گرفته است و پس از گذراندن مراحل سخت و مشکل مثل معاملات کالا به کالا، به دنبال ساخت سکه و پول رفته تابتواند راحت تر به امور داد و ستد بپردازد. امروزه با توجه به کثرت جمعیت و پراکندگی آن و همچنین گران بودن هزینه های مسافرت تجار جهت انجام معاملات خود وایضاً با عنایت به رشد روز افزون فناوری اطلاعات وابزار ارتباطی، انسان به دنبال راهکارهای مناسبی جهت انجام معاملات می باشد؛ مسیرهایی که هم از نظر اقتصادی و هم ازنظر مدیریت زمان، مناسب بوده وبتوان با کمترین هزینه ودر اسرع وقت بهترین نتایج را بدست آورد. لذا تقریباً از سال 1960 میلادی، وسایل نوین ارتباطی - که پا به عرصه ظهور گذاشته بودند- روز به روز مورد توجه بیشتر مردم قرار گرفته و با گذشت زمان، بیش از پیش مورد استفاده تجار واقع گردیدند.تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل می کنند.تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 1960 بر مبنای مبادله الکترونیکی داده ها شکل گرفت.امروزه تجارت الکترونیکی به دلیل تسهیل در زندگی و صرفه جویی در وقت و هزینه های بالای حمل و نقل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.[2]با توجه به معاملات و دادوستد ها و همچنین سيستم هاي هوشمند بانک ها وموسسات مالی و اقتصادی و ایضاً بازارهاي بورس و فرا بورس، جامعه به راهکارهای قانونی و حقوقی در مواجهه با این مسائل نياز مبرم دارد، و روز به روز حقوقدانان با سوالات گوناگون در این مباحث تازه ظهور یافته مواجه مي شوند.همچنین به جهت ایجاد نظم و تنظیم روابط حقوقی و در جهت رسیدگی به اختلاف و جلوگیری از سوء استفاده هایی که به وجود می آید، مسائل حقوقی متفاوتی مطرح می شود و لذا این گسترش فن آوری که به طور سریع هم در حال گسترش است تمامی متخصصین و حقوقدانان و بالاخره دادگاهها را به چالش کشکنده است.این تحولات که موجب تغییر جوامع در حوزه های تجارت از حالت سنتی به الکترونیک می گردد، دیدگاههای جدید را در حوزه های حقوقی نیز موجب می شود که لازم است در این زمینه حقوقدانان با توجه به فن آوری های جدید نسبت به ضروريات روز، به اظهار نظرهای حقوقی بپردازند. از سویی دیگر کشورهای مختلف قوانین متفاوتی در زمینه جرایم تجارت الکترونیک وضع نموده کند که در برخی از این جوامع به نظر می رسد این قوانین از اعتبار و جامعیت بالاتری برخوردارند . با مطالعه و بررسی قوانین تجارت الکترونیک مربوط به کشورمان متوجه می گردیم که در بسیاری از موارد دچار ضعفهای جدی می باشد. حال انکه در مقایسه با حقوق کشور انگلستان این نقاط ضعفها بیشتر به چشم می خورد. در این پژوهش نیز محقق سعی نموده است تا به بررسی تطبیقی جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در حقوق ایران و انگلستان بپردازد.1- بیان مساله انقلاب اينترنت و رشد تجارت الکترونيکی تاثير مستقيمی بر روی تجار، هم در کشورهای توسعه يافته و هم در کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. ناتوانی در انطباق با الگوهای جديد تجارتی شرکای تجاری، به دليل فقدان چارچوب حقوقی و ساختاری لازم، يا کمبود آگاهی و اطلاعات دربکارگيری آن، مانع توسعه کشورهای درحال توسعه می گردد. در اين ميان حقوق جزای بین الملل به ياری نهادهای خود، ابتکار عمل را بدست گرفته است و اقدام به تهيه قوانين نمونه و خطوط راهنمایی برای دولتها نموده است تا بدين طريق در وهله اول عرصه نوين حقوق تجارت الکترونيکی را به رسميت شناخته و موجبات اطمينان تجار و مصرف کنندگان را در استفاده از وسايل الکترونيکی در اعمال تجاری شان فراهم آورد، و در وهله دوم با قطعنامه ها و قوانين نمونه خود الگويی به روز فرا روی نظامهای ملی و مجالس قانونگذاری داخلی قرار دهد، تا بدين واسطه هم کشورها حقوق و قوانين تجارت الکترونيکی را در مملکت خود وارد نمايند و هم اينکه موجب وحدت در قانونگذاری های گوناگون شود.تجارت الکترونيکی با قراردادهای الکترونيکی معنا می يابد، خواه توافقی ساده و يا قراردادهای مفصل و سنگين در ميان باشد. مشخصه ای که به عقد، بعد حقوقی و قانونی می دهد، قابليت استناد به آن نزد دادگاه می باشد. قراردادهای الکترونيکی تمامی شرايط و اوصاف قرارداد در معنای سنتی رادارند، يعنی توافقی بين دو اراده سالم و کامل، برای انتقال مالی با موضوع مشروع، در ازای عوض متقابل آن، می باشد. همچنين کليه دسته بندی هايی که برای قراردادها در حقوق سنتی عرضه می گرددبا قراردادهای الکترونيکی نيز انطباق دارد. تنها تفاوتی که به چشم می خورد، اختلاف قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونيکی در شکل می باشد، اولی بر روی کاغذ و اغلب بصورت حضوری و دومی به روش مجازی و از راه دور است.حرکت بانک ها در سال 1970 براي استفاده از انتقال پول به صورت الکترونیکی بر روي شبکه هاي خصوصی و امن به عنوان پیشرو در تجارت الکترونیک جدید عمل کرد. در طی اواخر 1970 و اوایل 1980شرکت ها به وسیله تکنولوژي هاي جدید امکانات تازه اي در تجارت الکترونیک کشف کردند و در ده سال بعد تجارت الکترونیک مسائل و موضوعات زیادي را در برگرفت. اینترنت به تجارت الکترونیک اجازه پیشرفت فوق العاده اي داد و براي طرفین تسهیلات جدیدي را فراهم کرد.

تجارت الکترونیک


جرایم رایانه ای


جرایم تجارت الکترونیک


حقوق انگلستان


حقوق تجارت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کارآموزی و پروژه- اجرای کارهای عمومی ساختمان-در قالبdocx - در 50 صفحه

اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش های جذاب به مدیریت رفتار دانش آموز بیش فعالم یاسر بپردازم ؟

آبجکت وسایل حمام

مقاله ایمان به خدا

282 - دانلود طرح توجیهی: تولید پودر گوشت و استخوان با ظرفيت 300 تن در سال - 15 صفحه

دانلود مقاله رشته صنایع غذایی با عنوان رنگها در صنایع غذایی

پاورپوینت استراتژي‌هاي ورود به بازارهاي جهاني در بازاريابي بين‌المللي

تحقیق - بزهكاري زنان

نقشه دانشکده هنر.......اتوکد ......... خارجی

وکتور میوه های متنوع 4