دانلود فایل


پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله - دانلود فایلدانلود فایل پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله این پرسشنامه

دانلود فایل پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه طبقه دانش فراشناختی حل مسئله (طبقه شخص، تکلیف و راهبرد) می باشد. شیوه اجرای آن به صورت مصاحبه است و هر سوال برای آزمودنی خوانده می شود. به آزمودنی اعلام خواهد شد که پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. کل آزمون ۳۰ تا ۳۵ دقیقه طول خواهد کشید.البته می توان پرسشنامه های را به صورت چاپی نیز در اختیار آزمودنی قرار داد ولی احتمال خطا زیاد خواهد بود. در صورتی که یک آزمودنی سوال را نفهمیده باشد، مجددا آن سوال برای وی خوانده خواهد شد و سعی در ساده تر نمودن مطالب برای درک جامع آن خواهد شد. پاسخهای آزمودنی باید ثبت شود.روایی و پایایی
برای تعیین روایی صوری و محتوایی و انطباق محتوای هر سوال با هدف مربوط به آن، پرسشنامه به همراه یک راهنما و جداول درجه بندی ۵ مقوله ای در اختیار ۶ نفر از استادان روانشناسی دانشگاه های تربیت معلم و تهران گذاشته شد. تحلیل سیاهه نظرخواهی از استادان نشان داد که همگی، سوال های پرسشنامه را مناسب و رضایت بخش تشخیص داده اند. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک به معنای پایائی کامل قرار میگیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر میشود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله ۰/۸۷ بدست آمد که نشانگر پایایی خیلی خوب این ابزار است. 3 صفحهپی دی اف

پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله


دانلود رایگان پرسشنامه


دانش فراشناختی


حل مسئلهمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خانه 3 بعدی اسکچاپی L8 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی

دانلود فایل فلش فارسی هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b136 با لینک مستقیم

فایل FRP گوشی G9208

تحقیق تناسب بين حق و تکليف

دانلود مقاله آب

فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد K0706B V2.7 MT6572

نقشه بافت خاک در عمق 5 سانتیمتری استان خوزستان

تحقیق در مورد شاهنشاهی پهلوی در ایران

تحقیق در مورد شاهنشاهی پهلوی در ایران

طراحی روکش آسفالت