دانلود فایل


تحقیق - «پناهندگي» - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق - «پناهندگي» لینک دانلود " MIMI file

دانلود فایل تحقیق - «پناهندگي» لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 58 "فرمت فایل : " word "فهرست مطالب :مقدمه 1بخش اولنگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايرانفصل اول 3تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگي 3پناهندگي در اسلام 4سنت پناهندگي تا زمان مشروطيت 4منابع حقوقي پناهندگي 5فصل دوم 6اعطاي پناهندگي 6علل پناهندگي 6پناهندگان بدون تابعيت 7تقاضاي پناهندگي 7مرجع رسيدگي به تقاضاي پناهندگي 8فصل سوم 9ازدواج پناهندگان با ايرانيان 9ازدواج مرد پناهنده با زن ايراني 9ازدواج زن پناهنده با مرد ايراني 10فصل چهارم 11احوال شخصيه 11احوال شخصيه پناهندگان 11احاله 12قواعد مربوط به حل تعارض قوانين 12فصل پنجم 15حق مراجعه به دادگاه ها 15نحوه دادرسي در ايران 15تاميني كه اتباع خارجي بايد بدهند 16معافيت پناهندگان از دادن تامين 17ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم 17فصل ششم 18اشتغال پناهندگان 18شرايط صدور پروانه كار اتباع بيگانه 19اعتبار پروانه كار اتباع بيگانه 20ضمانت اجراي عدم رعايت مقررات مربوط به پروانه كار 20پناهندگان شاغل در ادارات دولتي 21شمول مقررات قانون كار نسبت به پناهندگان 21فصل هفتم 23تحصيل تابعيت 23معافيت از شرط اقامت 23درخواست تابعيت و نحوه اعطاي آن 24تاثير تحصيل تابعيت ايران 25فصل هشتم 26فوت پناهنده 26فوت پناهنده در ايران 26تركه پناهندگان 27علت مهر و موم تركه 28تصفيه تركه 28بخش دومحمايت بين المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحدفصل اول 31حمایت بین المللی پناهندگان و نقش كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل متحد 31پناهنده کیست؟ 31فصل دوم 41كنوانسیون 1951 پناهندگان 41منابع و ماخذ: 50بخشی از فایل : مقدمهبعد از جنگ بين المللي دوم مساله پناهندگي يكي از مسائل مهم اجتماعي و سياسي بين المللي شد و روز به روز ابعاد گسترده تري به خود گرفت.هر كس كه بنا به دلايل نژادي يا مذهبي يا مليتي يا عضويت در گروه هاي سياسي يا اجتماعي جان و يا حقوق بنيادين خود را در مخاطره بيند، حق دارد به كشور ديگري پناه برد و اين حق يعني پناهندگي جزء حقوقي است كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر آن كه طالب امنيت جاني است، بايد بتواند احتياجات اوليه خود و خانواده اش را مرتفع سازد و از اين رو زيستن در كشوري با ثبات سياسي بيشتر و استفاده از مزاياي رفاهي آن، روياي هر پناهنده اي است.اما اينكه پس از تحقق روياي پناهندگي، چه بر سر پناهنده و يا خانواده او مي آيد و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله اي است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، ناني و آبي داده خواهد شد و سقفي براي خوابيدن و امكان ادامه تحصيل براي فرزندان خانواده، يعني همان اموري كه روزي روياي شيرين پناهنده بود، اما بهاي اين رويا بسيار گران است. استحاله فرهنگي و گم كردن هويت قومي و اجتماعي، به دور ريختن عادات و رسومي كه طي قرون محترم شمرده مي شد، وداع با خاكي كه ريشه در آن دارد ... جزئي از اين بهاست.پناهندگي براي كشورهاي پناهنده پذير نيز توليد مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراواني مي كند. تحمل هزينه هاي مالي، اختلال در بازار كار داخلي، درگيري هاي سياسي و ... نيز بهايي است كه چنين كشورهايي مي پردازند.بهايي كه هر پناهنده و يا هر دولتي مي پردازد، بايد آگاهانه باشد. يكي از طرق نيل به اين آگاهي، گردآوري و تدوين و تفسير قوانين ناظر بر پناهندگي در هر كشور است تا متقاضيان بتوانند با مطالعه آن، نمايي از آينده خود را ترسيم نمايند و از همين روز در كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانين مربوط به پناهندگي را در كشور خود گردآوري و بررسي نمايد و آنها را جهت ضبط در آرشيوي به دفتر كميساريايي عالي پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.لذا تحقيق حاضر نيز بر همين مبنا در دو بخش تقسيم شده است:در بخش اول نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران مي پردازد و در بخش دوم حمايت بين المللي از پناهندگان از ديدگاه كنوانسيون 1951 سازمان ملل متحد مورد بررسي قرار مي گيرد. اميد است با توجه به ضيق وقت و كمبود منابع در زمينه حقوق پناهندگان، كاري كه در پيش روي داريد، مورد توجه قرار گيرد. بخش اول نگاهي به مسائل حقوقي پناهندگان در ايران
فصل اول تاريخچه و منابع حقوقي پناهندگيمفهوم پناهندگي كه عموماً با يك مكان يا محل جغرافيايي ملازمه دارد و در تاريخ بشري ريشه اي بس كهن و قديمي دارد، برخي آن را تقريباً به قدمت زندگي اجتماعي انسان مي دانند و معتقدند كه آدم و حوا نخستين پناهندگان تاريخ هستند، زيرا پس از اخراج از بهشت به زمين پناهنده شدند.در يونان باستان، معابد محل امني حتي براي محكومين به مرگ به شمار مي آمد و اين امتياز از حقوق عمومي يونانيان سرچشمه مي گيرد. حق پناهندگي چنان ريشه هاي استواري در سنت اجتماعي داشت كه عليه نقض كنندكان آن مجازات هاي بسيار شديدي وضع شده بود.سنت پناهندگي در رم باستان از منازعه قلمروهاي مختلف سرچشمه مي گرفت. بدين معنا كه حاكم يك سرزمين از اتباع سرزمين خصم و خصوصاً فراريان از سرزمين دشمن مي خواست به سرزمين او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگي كنند. معروف است كه رومولوس بنيانگذار امپراطوري رم در نزديكي پايتخت خود محلي را به عنوان مكان امن تعيين كرده بود تا كساني كه مايل هستدن به آنجا پناه برده و با او بيعت كنند. به اين گونه افراد حق شهروندي اعطا مي شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمين هاي آزاد شده نصيب مي بردند.در ايران باستان نيز پناهندگي به رسميت شناخته شده بود. مثلاً در تاريخ دوره ساساني مي خوانيم كه پس از آن كه خسرو دوم ملقب به پرويز در جنگ با بهرام چوبين شكست خورد، بعد از عبور از دجله به بيزانس پناهنده شد و امپراطور بيزانس حاضر شد خسروپرويز را حمايت نمايد تا به تخت و تاج ايران برگردد، به اين شرط كه او در ازاي چنين همراهي ارمنستان را به دولت بيزانس واگذار كند.در تورات آسماني يهود، پناهدگي به رسميت شناخته شده است. در سفر لاويان باب 19 چنين آمده است: غريبي در ميان شما ما واگزينيد، مثل مثل متوطن از شما باشد او را ميازاريد و او را مثل خود محبت نماييد. در انجيل نيز از كساني نام برده مي شود كه در اورشليم و ديگر اماكن امن پناه گرفته اند.

منابع حقوقی پناهندگی


پناهندگی در اسلام


پناهندگی


ازدواج پناهندگان


اشتغال پناهندگان


اعتبار پروانه کار اتباع بیگانه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شبیه سازی در زمینه کنترل سیستم تبدیل انرژی باد (WECS) در اتصال با ژنراتور القایی قفس سنجابی (SCIG)

اطلاعات شرکتهای حمل و نقل قم

تحقیق فرهنگها 14ص- ورد

282 - دانلود طرح توجیهی: تولید پودر گوشت و استخوان با ظرفيت 300 تن در سال - 15 صفحه

دانلود حل مشکل(فایل فلش) ترمیم سریال سامسونگ j700 f با لینک مستقیم

دانلود مقاله وضعيت طبقه کارگر

کارآموزی مخازن تحت فشار (شرکت مهدین )

نقشه دانشکده هنر.......اتوکد ......... خارجی

دانلود رام رسمی گوشی Huawei y220

کارآموزی در کارخانه ی رنگ سازی