دانلود فایل


تحقیق - تكنولوژي بي سيم Bluetooth - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق - تكنولوژي بي سيم Bluetooth لینک دانلود

دانلود فایل تحقیق - تكنولوژي بي سيم Bluetooth لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 54 "فرمت فایل : " word "فهرست مطالب :
  مقدمه 1-1 . خلاصه 2-1 . سازمان مدارك DOCUMENT ORGANIZATION 3-1 . مثالي از مدل سازي – OPNET مروري بر Bluetooth1-2 توضيحات كلي 2-2. ساختار لايه هاي Bluetooth1-2-2 . واحد كنترل ارتباط Baseband 2-2-2. پروتكل مديريت ارتباط( IMP) LINK Manager protocol 3-2-2. كنترل ارتباط منطقي و پروتكل تطبيقي (L2CAP) مدل Bluetooth1-3. خصوصيات2-3 .نصب كردن مدل Bluetooth1-2-3. نصب مدل 2-2-3. بازبيني كردن عمليات نصب 3-3. ايجاد سناريو4-3. مرجع مدل Bluetooth1-4-3. مرجع مدل شبكه 2-4-3. مرجع مدل گره 3-4-3. مرجع مدل پردازش شده 4-4-3. فرستند گيرنده BT5-3. مرجع مدل بسته اطلاعاتي1-5-3. بسته هاي اطلاعاتي ميزبان (host)2-5-3. انواع بسته هاي اطلاعاتي پروتكل Bluetooth3-5-3. حوزه هاي بسته هاي اطلاعاتي Bluetooth6-3. مرجع آماري كيفيت الگوريتمهاي سرويس QOS1-4. كيفيت سرويس – مقدمه 1-1-4. پايگاه داده هاي QOS2-4. الگوريتم هاي QOS1-2-4. اولين الگوريتم2-2-4. دومين الگوريتم3-4. نتايج QOS1-3-4. مقايسه اولين الگوريتم و دومين الگوريتم اصطلاحات، اختصارات و تعاريف 1-5. فهرست اصطلاحات و اختصارات 2-5. تعاريف ضميمه (پيوست ) A – سرعت آناليز داده تئوري سرعت داده ها بخشی از فایل :مقدمه تكنولوژي بي سيم Bluetooth يك استاندارد انتقال دامنه كوتاه RF براي فاكتور فرم كوچك، كم هزينه ، ارتباط كوتاه راديويي بين طرحهاي دستي و سبك مي باشد. اين تكنولوژي وعده ميدهد كه اغتشاش كابلها، ارتباط و طرحهاي مغشوش كننده مخابراتي بين محصولات امروزي را از بين مي برد. تلفنهاي موبايل، فراخوانها، كامپيوترهاي كوچك، PDA ها، دوربينهاي ديجيتال و غيره ، يك ساختار كلي براي ارتباط در صحنه محصولشان دارند.تكنولوژي بي سيم Bluetooth يك راه حل درجهت رفع نياز براي افزايش آزادي موبايل پيشنهاد مي كند. افزايش در تعداد مصرف كننده و كاهش درخواست كامپيوترهاي ثابت نسبت به دستي و جايگزين شدن كامپيوترهاي روميزي يك ايده را در محيط بازار براي يك پيشنهاد خوب شكل داده است كه كابلهاي مزاحم را حذف كرده و محدوديتهاي آن را از بين ببرد. Bluetooth يك استاندارد كم هزينه، كم انرژي ، امن و توانمند براي ارتباط موج كوتاه است. اين تكنولوژي براي راحتي مصرف، صداي همزمان و اطلاعات و ارتباطات چند جانبه طراحي شده است. اين طرح يك دامه 10 متري را پيشتيباني مي كند كه مي تواند تا 100 متر افزايش يابد با استفاده از يك آمپلي فاير. شروع به كار Bluetooth به SIG (گروه منافع خاص) بستگي دارد كه در فوريه سال 1998 به دست آمد. در آغاز شامل موبايل اريكسون، Intel، IBM ، توشيبا و نوكيا بود. اين گروه چندين بازار را تحت پوشش قرار داده اند كه نياز تكنولوژي جديد بود. به كمك بيش از 2000 شركت SIG كه در حال حاضر از Bluetooth حمايت مي كنند، محصولات آينده يكي از اين دو مورد خواهد بود:آنهايي كه بوسيله Bluetooth توانا شده اند و آنهايي كه اين خاصيت را ندارند. جداي از تعريف راديويي و طرحهاي ارتباطي، حرفه SIG Bluetooth تضمين كردن همان متغيرها از استاندارد Bluetooth بوسيله همه فروشندگان آتي خواهد بود. بنابراين تعدادي از مدلهاي مصرفي و فرم بنديهاي طرحها اضافه بر روشهاي مخصوص براي تاييد تطابق تعريف خواهند شد.چگونه عمل مي كند؟هر سيستم Bluetooth چهار بخش اساسي دارد: يك راديو RF كه اطلاعات و صدا را مي گيرد و انتقال ميدهد. يك Baseband يا واحد كنترل ارتباط كه پردازشگر اطلاعات دريافتي و انتقالي است، نرم افزار كنترل ارتباط كه انتقال را كنترل ميكند، و نرم افزار حمايت كننده از سيستم.راديو Bluetooth يك راديو كم دامنه و كم انرژي است كه در دامنه غير رسمي GHZ42. كار مي كند. اين دامنه توسط ديگر انواع تجهيزات نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. براي اجتناب از تداخل Bluetooth از تكنيك FHSS (Frequency Hopping Spread Spestrum) (طيف انتشار جهشي فركانس) استفاده مي كند. استفاده از يك آنتن با قدرت odBM در دامنه 10 متر است. دامنه 100 متر بوسيله استفاده از يك آنتن با قدرت 20dBm ميسر ميگردد. اطلاعات با يك (بيشترين ) سرعت در حدود 1Mbps انتقال مي يابند. محدوديت هوايي طرح سرعت عملي اطلاعات را در حدود 721 kbps محدود ميكند. تداخل يا خروج از محدوده ممكن است سرعت دسترسي Baseband (واحد كنترل ارتباط سخت افزاري است كه سيگنالهاي راديوي را به يك صورت ديجيتالي برمي گرداند ، كه مي تواند به وسيله اجرا كننده ميزبان پردازش شود) را كاهش دهد. همچنين اطلاعات صدا و يا ديجيتالي را به شكلي تبديل كند كه مي تواند با استفاده از سيگنال راديويي انتقال يابد. پردازشگر Baseband از اطلاعات حذف شده از يك شكل به شكل ديگر محافظت ميكند ( مانند صوت به اطلاعات ديجيتالي) ، آنرا فشرده مي كند، داخل كادر مي گذارد و خطاهاي اطلاعاتي را اصلاح ميكند و سپس پردازش اوليه براي اطلاعات كه دريافت مي گردد را معكوس ميكند. در Bluetooth وظيفه واحد Baseband كنترل ارتباط است.نرم افزار كنترل كننده ارتباط در يك ميكروپروسسور عمل مي كند و ارتباط بين طرحهاي Bluetooth را مديريت مي كند. هر طرح Bluetooth كنترل كننده خود را داراست كه ديگر كنترل كننده ها را پوشش ميدهد و با آنها جهت شروع برقراري ارتباط، ارتباط برقرار مي كند، كيفيت را بالا مي برد، QOS را تاييد مي كند و رمزبندي مي كند و آهنگ اطلاعات را در ارتباط بصورت ديناميكي تنظيم مي كند.نرم افزار ديناميكي درطرحي جاي مي گيرد كه يك كاربرد درتركيب بندي طرح Bluetooth را اداره مي كند (شكل 1-1 را ببينيد) . اين نرم افزار PDA (Personal Digital Assistant)، تلفن موبايل، يا صفحه كليد را براي انجام اين كار نياز دارد. همه طرحهاي Bluetooth مي بايستي بخشهاي هماهنگ در تركيب بندي Bluetooth داشته باشند ، تا اينكه همه طرحهاي Bluetooth قادر به عملكرد داخلي مناسب با طرحهاي ديگر Bluetooth باشند. اجزاي سازنده يك سيستم Bluetoothهمه طرحهاي Bluetooth نياز به يك آنتن ، يك دستگاه فرستنده و گيرنده ويك كنترل كننده باند پايه دارند كه ويژگيهاي آنرا برآورده كند (جدول 1-1 را ببينيد) يك ميكروكنترلر (MCU) در كنترل ارتباط، مدير ارتباط و واسطه كنترلي ميزبان HCL و كنترل كننده ارتباط منطقي و نرم افزار طرح توافقي (L2CAP) مورد استفاده قرارمي گيرد، بعلاوه نرم افزار در حافظه ذخيره ميگردد. اطلاعات تركيب و دوره كوتاه راه اندازي اطلاعات همچنين موردنياز هستند. ديگر اينكه ، توسعه دهندگان ميتوانند اجراي روشها را انتخاب كنند، HCL بر روي كنترل كننده و درايو HCL و L2CAP بر روي ماشيني كه ميزبان تراشه هاي Bluetooth است اثر گذارند.يك تركيب محدود براي سخت افزار Bluetooth امكان پذير است. اين دامنه از يك تراشه ( RF و Baseband ميكروكنترلر و حافظه كامل كننده با يك چيپ) تا چهار تراشه ( RF و Baseband ، ميكروكنترلر و حافظه در چيپهاي جداگانه ) مي باشد.


  Bluetooth


  فرستند گیرنده BT


  بسته های اطلاعاتی میزبان


  کیفیت سرویس


  الگوریتم های QOS


  مقاله


  پاورپوینت


  فایل فلش


  کارآموزی


  گزارش تخصصی


  اقدام پژوهی


  درس پژوهی


  جزوه


  خلاصه


تحقیق شبكه هاي نسل آينده (NGN)

تحقیق تجارت الكترونيكي (كسب و كار)

الزامات معماری موثر در اجتماع پذیری فضای ایستگاه های اتوبوس (مطالعه ی موردی شهر مشهد)

تحقیق با عنوان نماز

مکتب معماری شیکاگو

پاورپوینت بلوک ها

دانلود فایل کامبینیشن سامسونگ J710F با ورژن XXU4BRA1 با لینک مستقیم

استاندارد ماسه برای ملات

پاورپوینت مطالعه آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی

فایل فلش تبلت Haier_Pad_G781-S