دانلود فایل


متافیزیک - دانلود فایلدانلود فایل متافیزیک متافیزیک همه چیز در مورد

دانلود فایل متافیزیک متافیزیک همه چیز در مورد متافیزیک نسخه کامل کتاب متافیزیکشما می توانید با خرید این فایل کتاب های زیر را بعنوان جایزه دربافت کنید:*دنیای متافیزیک*متافیزیک جدید و ساختار بدن انسان*همه چیز در مورد متافیزیک*انرژی درمانی به لحاظ لغوی متافیزیک متشکل از دو کلمه “متا به معنای بَعد و “فیزیک به معنای طبیعت است و در ترجمه های معمول آن را با “مابَعدالطبیعه معادل می کنند. متافیزیک به معنای دقیق آن شاخه ای است از فلسفه (همان گونه که اپیستمولوژی (معرفت شناسی) epistemology ، زیبایی شناسی aesthetics و شعوبی از فلسفه هستند). متافیزیک به گفته ارسطو جست و جوی نخستین اصل ها و علت ها و بررسیِ بودن به مثابهء بودن است، پرسش های بنیادی متافیزیک درباره بودن، نبودن، شدن، یکی، بسیاری و است. متافیزیک در این معنا به نوعی همان “آنتولوژی ontology (وجودشناسی) یا بودن شناسی است. واژهء متافیزیک ساختهء شاگردان ارسطو و نامی بود برای نامیدن دسته ای از نوشته های او که “پس از فیزیک بودند. ولی این نام در دوره های بعد به معنایی که در بالا توضیح داده شد به کار رفت. خود ارسطو به جای واژهء (متافیزیک) عبارت (دانش یا فلسفهء نخستین) را به کار برده است. افراد ناآشنا با واژگان حوزه علوم و فلسفه، مابعدالطبیعه را با ماوراءالطبیعه جابه جا گرفته اند و از روی ناآگاهی به پدیده های عجیب و فراطبیعی (در صورت وجود) یا به عبارتی آن چه که پدیده های پارانرمال paranormal خوانده می شوند عنوان متافیزیک اطلاق می کنند! محتملاً بارها شنیده ایم که کسانی خواص سنگ ها یا فال تاروت یا احضار ارواح و را زیرمجموعه مسائل متافیزیکی عنوان می کنند و علی الاصول تصور می کنند متافیزیک به معنای پدیده هایی است که فیزیک از توصیف و تفسیر آن عاجز است! این سوء برداشت تا به آن جا رایج و معمول شده که حتی دانشگاهیان نیز درک و قضاوت صحیحی در قبال حیطه مبحث متافیزیک ندارند. جابه جا گرفتن دو اصطلاح مابعدالطبیعه و ماوراءالطبیعه چنان رایج است که برای نمونه کتاب “هر آن چه لازمست درباره مسائل فراطبیعی (پارانرمال) بدانید Everything you need to know about the paranormal phenomenon)) نوشتهء سیلیویا براون در فارسی ذیل عنوان (پدیده های متافیزیکی!) ترجمه شده است. مخاطب فارسی زبان، پارانرمال را با متافیزیک جابه جا گرفته و این دو را به غلط با هم یکی تصور می کند. سیلیویا براون در این کتاب از اشباح ، پری دریایی، خون آشام، اشیای ناشناخته فضایی (UFO)، احضار ارواح و طلسم و برون فکنی روح و هاله و صحبت می کند و ناشر در مقدمه، کتاب او را این گونه معرفی می کند: کتابی که پیش رو دارید نوشتهء یکی از بزرگترین نویسندگان عرصهء متافیزیک جهان است! سیلویا براون نویسنده چندین کتاب پرفروش با کامل ترین راهنمای خود درباره مسائل متافیزیک است! کتاب پدیده های متافیزیکی فرهنگ کوچکی است که تمامی مسائل متافیزیکی مؤثر بر زندگی ما را در بر می گیرد! طراحان برنامه فریب عمومی که عموماً تبلیغ محصولات خود را در برنامه های زرد تلویزیونی ماهواره ای و روی میلیون ها وب سایت شبکه اینترنت قرار می دهند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنان با ترفندهای گوناگون محصولاتی نظیر تکه های سنگ، برچسب دفع سموم بدن!، مهره مار، دست بند انرژی و آرامش! ، دارو و درمان های دروغین افزایش قد و لاغری و CD های ترک اعتیاد و را در مقیاس انبوه به فروش می رسانند و سوار بر ناآگاهی عمومی ، تجارت آلوده خود را پیش می برند. رمّالان و شیّادان روزگار ما برای فروش تولیدات خود، دست به دامان به کارگیری واژگان پر ابهت و پرطنینی چون متافیزیک و امواج الکترومغناطیس و می شوند تا بلکه مخاطب ناآگاه ، تصور کند کارکرد محصولات فوق، از پشتوانه ای علمی (مخاطب ناآگاه، متافیزیک را به معنای فیزیک جدید یا چیزی ورای فیزیک و لذا آن را نوعی علم تلقی کرده و بلکه معتبرتر می داند) برخوردار است. به همین جهت در تبلیغات شیّادانهء آن ها دیگر سخنی از بلغم و صفرا و طبائع اربعه و سردی و گرمی و آب و باد و خاک و آتش نیست. سخن از متافیزیک است و نیروی مغناطیس! عبارات زیر عیناً از متن تبلیغات اینترنتی فروش مهرهء مار نقل شده است:[ مهره مار دراولین برخورد شاید مساله ای خرافاتی بنماید، ولی علم نوین متافیزیک (؟) که از جمله علوم پیشرفته وجدید بشر است (؟) و واقعیات پنهان بسیاری از موضوعات را کشف واثبات مینماند و علم سنگ درمانی (؟)یکی از شاخه های بسیارجزیی آن است(؟) که امروزه توانسته است بسیاری از مشکلات حاد بشر را حل کند(؟!) درخصوص مهره مار ، متافیزیک اینگونه اظهار نظر میکند (؟؟) : هر شیء در جهان هستی به واسطه جوهره ساختاری خود نیرویی مغناطیسی (؟) دارد و برآیند این انرژی های (بالاخره نیرو یا انرژی؟!) نهفته منتشر شده از اجسام واشیاء به صورت بسیار مؤثر وقابل مشاهده نظمی را در جهان هستی پدید می آورند! ] علی ایحال با هر رویکردی که تعریفی جامع از مابعدالطبیعه (متافیزیک) ارائه دهیم نه مهرهء مار و اثر آن بر خوشبختی و جذابیت افراد، نه خواص سنگ های ماه تولّد، نه فال تاروت و نه طالع بینی و نه نظایر این ها، هر چه که باشند هیچ کدام موضوع بحث متافیزیک نیستند. یک تعریف بنیادین از متافیزیک این است که در آن، نمود appearance از واقعیت reality متمایز می شود. برخی تصور میکنند این تعریف مستلزم آن است که سرفصل موضوعات متافیزیک، واقعیت جهان نادیده unseen world باشد و بلافاصله اینطور استنتاج میکنند که موضوعاتی چون روح، بختک، جن و از آن حیث که گویا به چشم دیده نمی شوند زیرمجموعه مسائل متافیزیک هستند! متافیزیک به بیانی دیگر پرداختن به نگرش فراگیر over-all view انسان به جهان یا طبیعت است. ماکس پلانک متافیزیک را اینگونه تعبیر میکند: “قطعه خاکی را در نظر بگیرید، و ابعاد و حدود هندسی آن و ساختار شیمیایی و فیزیکی آن را بررسی کنید، این یک بررسی علمی است. امّا همین قطعه خاک را، ضمن یک تصویر بزرگ تر و فراگیر ببینید، بیابانی را در نظر آورید با تپه ها و دامنه ها و این قطعه خاک را ، در این مجموعه از نظرگاهی بلند نظاره کنید. تصویری دیگر از آن خواهید داشت. این دومی است که تا حدودی به بینش متافیزیکی شبیه است. متافیزیک و علم در طول هم اند . شناخت علمی درون معرفت متافیزیکی قرار میگیرد. درست مانند فیزیولوژی و بیوشیمی. فیزیولوژی رفتار بدن را تشریح میکند و بیوشیمی علمی است که در آن تفسیر شیمیایی از رفتار بدن ارائه میشود. در فیزیولوژی از انقباض و انبساط عضلات و از ترشحات غدد درون ریز سخن میگویند و از زیاد شدن قند خون و همراه با آن ازدیاد تشنگی و ، امّا بیوشیمی چگونگی همهء این مسائل را از چشم یک شیمیدان نگاه میکند و تبیین شیمیایی از این پدیده ها ارائه میدهد. توضیح می دهد که ملکول های آکتین و میوزین چگونه از منابع انرژی بدن ATP انرژی میگیرند تا انقباض و انبساط را تامین کنند. بیوشیمی تا هر کجا که پیش رود نه رقیب فیزیولوژی می شود نه بزرگتر از آن . همیشه به منزلهء جزئی از آن باقی می ماند. بعبارت دیگر بیوشیمی در طول فیزیولوژی است نه در عرض آن. متافیزیک و علم هم در مقام تشبیه، چنین نسبتی با یکدیگر دارند. بهر حال بار دیگر تأکید می کنیم که مباحث مطروحه در متافیزیک عمدتاً مشتمل بر پرسش هایی نظیر این است که ریشهء تنوع و تعدد چیست ؟ وجود معلول چگونه وجودی است که نیازمند علّت شده است؟ چرا نمی تواند بدون علّت بوجود بیاید؟ اساساً وجود، خودش چیست؟ چرا به جای اینکه یک چیزی نباشد چیزی هست؟ آیا هستی هر کجا یافت شود کمّیت پذیر است؟ حقیقت چیست ؟ اصالت وجود و اصالت ماهیت و رئالیسم به چه معنا هستند؟ و از این رو سرفصل موضوعات متافیزیک برخلاف آنچه که عامّه می پندارند نه اشباح سرگردان است نه کف بینی نه احضار ارواح نه پیشگویی و نه غیب گویی و نه فال تاروت و نه طالع بینی و نظایر آن.فرمت تمامی فایل ها :pdf.

دانلود کتاب متافیزیک


دانلود رایگان کتاب متافیزیک


متافیزیک


دانلود کتابدنیای متافیزیک


دانلود رایگاندنیای متافیزیک


دنیای متافیزیک


دانلود کت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia x1-00 rm-732 ورژن 05.95 با لینک مستقیم

مقاله - دفاع مشروع

تحقیق آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده 39 ص

تحقیق آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده 39 ص

تحقیق رویکردی عملی به امنیت شبکه لایه بندی شده 28 ص - ورد

تاریخچه روانشناسی بالینی بر اساس کتاب روانشناسی بالینی کرامر و برنستاین فصل دوم

سمینار آماده تحت عنوان پاتوژن های گیاهی در قالب 36 اسلاید پاورپوینت

پلان اتوکد نمونه طراحی سرای سالمندان

پارکینگ 3 بعدی اسکچاپی A3 ...... شامل (تنها) فایل 3 بعدی اسکچاپی ...... پارکینگ سقف دار

پاورپوینت مصالح نوین در صنعت ساختمان