دانلود فایل


مقاله - بررسی ذرات ناشی از گسل اشعه ی X - دانلود فایلدانلود فایل مقاله - بررسی ذرات ناشی از گسل اشعه ی X لینک

دانلود فایل مقاله - بررسی ذرات ناشی از گسل اشعه ی X لینک دانلود " MIMI file " پایین همین صفحه تعداد صفحات : " 18 "فرمت فایل : " word "فهرست مطالب :مقدمه پديده گسیل اشعه X
جهت و شدت اشعه X
اجزاي دستگاه گسیل اشعه X
شناسايي مواد به كمك گسیل اشعه X
كاربردهاي جانبي روش XRD
تعيين اندازه ذرات
اندازه گيري تنش باقيمانده در نمونه
آناليز كمي
تعيين ثابت شبك بخشی از فایل : مقدمه : پديده گسیل اشعه X
گسیل اشعهX كه توسط مجموعه اتم ها پديد مي آيد ناشي از تقويت اشعه پراكنده شده در جهت هاي ويژه قضايي است پس از برخورد اشعه X به الكترون هاي ماده آنها را به نوسان وادار مي كند و اين الكترون ها نيز باعث تابش اشعه X درفضاي اطراف خود با همان بسامد اشعه ابتدايي خواهند شد.اگر اشعههاي پراكنده با هم جمع شوند موج برآيند پديد مي آيد كه دامنه آن بستگي به تعداد الكترون ها و اختلاف فاز موج هاي تابيده خواهند داشت. اختلاف فاز پديد آمده بستگي به اختلاف مسير پيموده شده توسط اشعه ها دارد اشعه پديد آمده توسط اتم هاي گوناگون نيز با يكديگر و به دليل اختلاف مسير پيموده شده اختلاف فاز پيدا خواهند كرد و اين اختلاف فاز باعث تغيير دامنه اشعه تابيده از مجموعه اتم خواهد شد. از آنجا كه شدت يك اشعه متناسب با توان دوم دامنه آن است تغييرات موجود در فاصله هاي پيموده شده توسط اشعهها سبب تغيير دامنه آنها مي شود. بنابراين در حالت هاي ويژه اي كه دامنه اشعهها با هم جمع شوند اشعه تابيده از مجموعه اتم ها تقويت مي شود و به آن گسیل گويند. براي درك اين نكته بايد توجه كرد كه اشعههاي پراكنده شده از يك مجموعه اتمي در بيشتر حالت ها به خاطر موجود نبودن فاصله مناسب و به دنبال آن جمع نشدن دامنه ها يكديگر را تضعيف مي كنند و شدت اشعه نهايي بسيار ناچيز خواهد بود. دو اشعه با طور موج را در نظر بگيريد كه با يكديگر هم فاز هستند. پس از پيمودن مسافت مشخص براساس آنچه بيشتر توضيح داده شد تمام اشعههايي كه به صفحه اول اتمي برخورد مي كنند پس از بازتاب به دليل اينكه مسافت پيموده شده آنها يكسان است مي توانند يكديگر را تقويت كنند اشعه بازتابيده از لايه دوم مسافت بيشتري را مي پيمايد. اگر اين اختلاف فاصله مضربي از باشد دو اشعه يكديگر را تقويت خواهند كرد. حال اگر مسافت پيموده شده توسط اشعه بازتابيده از لايه دوم به اندازه جهت و شدت اشعه X
براساس رابطه قبل طول موج اشعه X يعني ثابت است و در آزمايش XRD زاويه هايي كه گسیل در آنها صورت مي گيرد (يعنياجزاي دستگاه گسیل اشعه X
در دستگاه گسیل اشعه X از يك لوله پديدآورنده اشعه بر روي نمونه مجهول مي تابد و شدت اشعه گسیليده در زاويه هاي گوناگون اندازه گيري مي شود بدين ترتيب وظيفه دستگاه گسیل، تعيين زاويه هايي است كه طبق رابطه براگ پديده گسیل در آنها صورت مي گيرد. همچنين شدت اين اشعه ها نيز اندازه گيري مي شود مطابق شكل زیر دستگاه گسیل از يك دايره فلزي به نام دايره گسیل تشكيل شده است كه لوله پديد آورنده اشعه X و آشكارساز بر روي محيط آن و نمونه مجهول در مركز آن قرار دارند.

پدیده گسیل اشعه X


جهت و شدت اشعه X


دستگاه گسیل اشعه X


الکترون‌


موج برآیند


اختلاف فاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل فلش هواوی huawei y330-u01بیلد نامبر c00b125 با لینک مستقیم

پاورپوینت تجهیزات مولد سرما واحد خنک کننده ی جذبی - چیلر جذبی تراکمی

دانلود فایل combination گوشی سامسونگ a800i با لینک مستقیم

کسب درآمد عالی با فروش محصولات فروشگاه با پورسانت 40 درصد

کسب درآمد عالی با فروش محصولات فروشگاه با پورسانت 40 درصد

سمینار آماده تحت عنوان پاتوژن های گیاهی در قالب 36 اسلاید پاورپوینت

پاور پوینت نام پروژه:بادگیر

پلان اتوکد نمونه طراحی سرای سالمندان

مقاله در مورد دفاع در برابر حملات اتمی

تحقیق - بزهكاري زنان